TIC
NEWS

[MCE Activity]2016 Seoul Race

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일16-10-21 17:47 조회6,761회 댓글0건

본문

 

 

 

 

2016년 서울 달리기 대회

2016년 10월 09일 한글날, 서울달리기 (동아마라톤)에 참가하였습니다. ​

ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039

​[마라톤 시작 전 단체사진]

 

 

ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039


 

​[마라톤 시작 전 단체사진]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039
 

​[마라톤 시작 전 단체사진]

 

 

 

 

 

 

ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039

 

 

​[출발 전 라인업]

 

ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039

 

 

[서울 달리기 대회 시작, 출발!]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039

 

[마라톤 끝난 후 단체사진]ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039

 

[마라톤 끝난 후 단체사진]


 

 


 

 

 


ed7b7ef97658f9ea5e5a198a22f52f43_1477039

[한글날 기념, 광화문 세종대왕 동상 앞에서 단체사진]